Historia

Historia


Västansjö bys "fiskehistoria" i modern tid börjar när allmän väg kom till byn 1954-1955. Då började byns gårdar med mantalssatt jord, stamfastigheterna, sälja fiskekort till allmänheten. Intresset var stort. Man t.o.m. gjorde isen på Västansjön tillgänglig för bilar.

Samtidigt började några stamfastigheter sälja fritidstomter med del i fastighetens fiskerätt i det samfällda fisket. Detta pågick fram till åtminstone sent 1970-tal.

Resultatet blev att byns 9 stamfastigheter "kompletterades" med för närvarande 66 fritidsfastigheter. Det totala antalet lagfarna delägare i det samfällda fisket är idag 123.